Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Geoportál Pustověty

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 4. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Informační povinnost čl. 13 GDPR

Zásady zpracování osobních údajů /dále také OÚ/

 

Chceme Vám poskytnout podrobné informace, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a zásady zpracování osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen GDPR).

správce osobních údajů:      Obec Pustověty, Pustověty 62, 270 23 Křivoklát

                                             zástupce správce: Alena Klobásová, starostka

                                              t.: 313 533 794, email: obec.pustovety@email.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Dagmar Dundrová

                                                                email: dagmar.dundrova@seznam.cz

                                                                t.: 313 537 423, 728 169 721

subjekt osobních údajů:  je občan, dodavatel, zákazník, zaměstnanec

Při zpracování osobních údajů obec používá pouze řádně zvolené postupy a dostatečné způsoby zabezpečení. Ochrana osobních údajů je jedna z klíčových priorit při jejich zpracování. Zpracovávat osobní údaje mohou pouze pověření zaměstnanci správce OÚ, kteří jsou povinni se při zpracování řídit vnitřními přepisy správce. Osobní údaje zpracováváme spravedlivým, důvěryhodným, transparentním způsobem a pouze z právních důvodů.                                                          

1. Jaké osobní údaje obec zpracovává:

- základní identifikační OÚ / jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození/

- kontaktní OÚ: telefonní číslo, e-mailová adresa 

- osobní údaje, které vyžaduje právní předpis / např. rodné číslo, počet dětí, stav /

 

2. Právní základ pro zpracování a účel zpracování osobních údajů:

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

   splnění právní povinnosti je převažující právní základ pro zpracování osobních údajů obcí

   za účelem zajištění úkolů, které obci ukládá právní předpis (např. volební zákon, zákon 

   o obcí, zákona o správních poplatcích, zákon o pohřebnictví, zákon o evidenci obyvatel,

   zákon o matrikách a další)

b) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

     účelem zpracování je operativní komunikace, podání informace o vyřízení žádosti apod.

c) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

   účelem zpracování je plnění smluvního závazku, nebo jeho uzavření, např. poskytování

   služeb, plnění pracovněprávních závazků

d) zpracování při výkonu veřejného zájmu 

   Subjekt OÚ má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

e) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

    např. ochrana majetku. Oprávněný zájem správce nesmí převážit zájmy, nebo základní

    práva a svobody subjektů osobních údajů.

    Subjekt OÚ má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

 

3.  Zdroje osobních údajů

Osobní údaje uvedené v bodě 1. získáváme přímo od Vás při vyřizování dané agendy, žádostí, osobní údaje uvádíte ve smlouvách apod. 

Osobní údaje mohou také pocházet z vlastní evidence obce, z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.

 

4. Poskytnutí souhlasu se zpracováním OÚ

Souhlas jste poskytli pro zpracovávání Vašeho telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem operativní komunikace s Vámi, předávání informací, vyřizování Vaší žádosti, vše ve spojitosti s plněním úkolů obce a její činností dle zákona o obcí a plnění dalších povinností, které pro obec vyplývají z jiných právních předpisů.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli bez udání důvodu odvolat. Písemné odvolání souhlasu je třeba doručit na adresu správce Obec Pustověty.

5. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

a)  zpracování OÚ je nezbytné pro plnění právní povinnosti

  - doba zpracování je upravena Skartačním řádem obce nebo právním předpisem

b) zpracování OÚ na základě uděleného souhlasu

  -  po dobu trvání účelu udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu

c) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

  -  po dobu platnosti smlouvy a pět let po ukončení z důvodu vymáhání nároků ze smlouvy 

d)  zpracování při výkonu veřejného zájmu 

  - doba zpracování je upravena Skartační řádem obce, nebo po dobu trvání veřejného

    zájmu

 e) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

   - doba zpracování je upravena Skartační řádem obce nebo po dobu trvání oprávněného

     zájmu

Po uplynutí příslušného času budou Vaše osobní údaje vymazány, pokud právní předpis nestanoví jinak.

 

8. Příjemce osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být například externí společnosti, které spravují naše systémy. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou zpracovatelé také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

Příjemce dále mohou být státní orgány, jako např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, soudy, Policie ČR, exekutoři a orgány nadřízené.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do zahraničí.

9. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s právními předpisy, kontaktujte starostu obce a požádejte o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu.

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

právo na přístup - právo být informován, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a

                             požadovat k nim přístup, a to na základě Vaší žádosti, přičemž nesmí být

                             dotčena práva a svobody jiných osob,

právo na opravu - právo požadovat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje,

                             jsou-li nepřesné nebo neúplné,

právo na vymazání - právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali,

právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat

                                veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část;

právo podání námitky -  kdykoli vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali Vaše

                                osobní údaje z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace 

právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii Vašich osobních údajů v

                                elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití

                                v rámci služby jiné strany

právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů-s Vaším podnětem nebo     

                                stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv 

                                obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních

                                údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit posláním e-mailu na adresu: obec.pustovety@seznam.cz, nebo písemnou žádostí zaslanou na adresu správce Obce Pustověty.

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.