Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1) Počet podaných žádostí o informace
    - dle § 18 odst.1,písm.a)
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
    - dle § 18 odst.1,písm.b)
3) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
    - dle § 18 odst.1,písm.c)
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez 
    uvádění osobních údajů
    - dle § 18 odst.1,písm.d)
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
    - dle § 18 odst.1,písm.e)

 

rok 2005             
rok 2006             
rok 2007             
rok 2008               
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017